18.7 C
Tehran

⭕اعلام عزای عمومی در لبنان🔸️نخست‌وزیر لبنان امروز جمعه…

خواندنی

اعلام عزای عمومی در لبنان

🔸️نخست‌وزیر لبنان امروز جمعه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.

🔹️در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر لبنان آمده است: روز جمعه در عزای جان باختن شهروندان لبنانی در حوادث روز پنجشنبه، همه ادارات و نهاد‌های دولتی و شهرداری و مدارس تعطیل خواهند بود.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕اعلام عزای عمومی در لبنان🔸️نخست‌وزیر لبنان امروز جمعه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.🔹️در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر لبنان آمده است: روز جمعه در عزای جان باختن شهروندان لبنانی ⭕اعلام عزای عمومی در لبنان🔸️نخست‌وزیر لبنان امروز جمعه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.🔹️در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر لبنان آمده است: روز جمعه در عزای جان باختن شهروندان لبنانی

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕اعلام عزای عمومی در لبنان🔸️نخست‌وزیر لبنان امروز جمعه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.🔹️در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر لبنان آمده است: روز جمعه در عزای جان باختن شهروندان لبنانی

جدیدترین مقاله