11.9 C
Tehran

نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند!🔻معاون…

خواندنی

نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند!🔻معاون فنی گمرک ایران: وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است🔻بعد از برگشت خوردن نخل‌ها، صاحب
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند!

🔻معاون فنی گمرک ایران:
وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است

🔻بعد از برگشت خوردن نخل‌ها، صاحب کالا بار دیگر نسبت به اظهار این محموله‌ها از محل اظهار نامه صادرات برگشتی تحت عنوان کالای صادرات برگشتی اقدام و مجددا مجوزهای لازم از جمله قرنطینه سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال انجام تشریفات برای ورود به کشور است

@irForiNews

نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند!🔻معاون فنی گمرک ایران: وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است🔻بعد از برگشت خوردن نخل‌ها، صاحب نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند!🔻معاون فنی گمرک ایران: وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است🔻بعد از برگشت خوردن نخل‌ها، صاحب

More articles

- Advertisement -spot_img نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند!🔻معاون فنی گمرک ایران: وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است🔻بعد از برگشت خوردن نخل‌ها، صاحب

جدیدترین مقاله