10.9 C
Tehran

🔺بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی🔹رییس جمهور…

خواندنی

🔺بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی

🔹رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضایی به ریاست آیت الله رئیسی در حال برگزاری است.

#خبر_ويژه
@khabare_vije

🔺بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی🔹رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضایی به ریاست آیت الله رئیسی در حال برگزاری اس 🔺بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی🔹رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضایی به ریاست آیت الله رئیسی در حال برگزاری اس

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی🔹رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضایی به ریاست آیت الله رئیسی در حال برگزاری اس

جدیدترین مقاله