11.9 C
Tehran

🔴 اولین سالگرد شهید فخری زاده؛ امروز🔹نخستین سالگرد…

خواندنی

🔴 اولین سالگرد شهید فخری زاده؛ امروز

🔹نخستین سالگرد شهید محسن فخری‌زاده امروز در امامزاده صالح (ع) در تهران از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

🚩@sepah_news1

🔴 اولین سالگرد شهید فخری زاده؛ امروز🔹نخستین سالگرد شهید محسن فخری‌زاده امروز در امامزاده صالح (ع) در تهران از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.🚩@sepah_news1 🔴 اولین سالگرد شهید فخری زاده؛ امروز🔹نخستین سالگرد شهید محسن فخری‌زاده امروز در امامزاده صالح (ع) در تهران از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.🚩@sepah_news1

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴 اولین سالگرد شهید فخری زاده؛ امروز🔹نخستین سالگرد شهید محسن فخری‌زاده امروز در امامزاده صالح (ع) در تهران از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.🚩@sepah_news1

جدیدترین مقاله