10.9 C
Tehran

🔺️برگزاری نشست‌های غیررسمی آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات ویننماینده…

خواندنی

🔺️برگزاری نشست‌های غیررسمی آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات وین

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین:
🔹 نشست‌های غیررسمی اعضای برجام در فرمت‌های مختلف و جهت آمادگی برای از سرگیری مذاکرات وین این هفته در پایتخت اتریش برگزار خواهد شد.
@akharinkhabar

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺️برگزاری نشست‌های غیررسمی آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات ویننماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین:🔹 نشست‌های غیررسمی اعضای برجام در فرمت‌های مختلف و جهت آمادگی برای از سرگیری مذاکرات وین این هف

جدیدترین مقاله