11.9 C
Tehran

🔻بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی/ برگزاری…

خواندنی

🔻بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی/ برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از ۱۰ سال🔸رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضا
KhabarAzMa
اخبار را سریع، دقیق و مستند دریافت‌کنید 🗞 :large_orange_diamond: تبلیغات :point_down:🏻 @ArtizhenGroup :small_orange_diamond: ارسال سوژه :point_down:🏻 @KhabarAzMa_Admin :small_orange_diamond: اینستاگرام :point_down:🏻 instagram.com/KhabarAzMa_ir :small_orange_diamond: سایت :point_down:🏻 KhabarAzMa.com :small_orange_diamond: خبرازما در پیام رسان روبیکا :point_down:🏻 rubika.ir/khabarazma
🔻بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی/ برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از ۱۰ سال

🔸رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضایی به ریاست سید ابراهیم رئیسی در حال برگزاری است.

@KhabarAzMa

🔻بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی/ برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از ۱۰ سال🔸رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضا 🔻بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی/ برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از ۱۰ سال🔸رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔻بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی/ برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از ۱۰ سال🔸رییس جمهور صبح امروز از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد. پس از این بازدید، جلسه شورای عالی فضا

جدیدترین مقاله