15.1 C
Tehran

📸 خروج همه‌ شهرهای ایران از وضعیت قرمز…

خواندنی

📸 خروج همه‌ شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونا برای نخستین بار پس از ۲۸۹ روز

آخرین وضعیت رنگ‌بندی:
🔴 صفر شهرستان قرمز
🟠 ۲۲ شهرستان نارنجی
🟡 ۲۰۷ شهرستان زرد
🔵 ۲۱۹ شهرستان آبی

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

📸 خروج همه‌ شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونا برای نخستین بار پس از ۲۸۹ روز آخرین وضعیت رنگ‌بندی:🔴 صفر شهرستان قرمز🟠 ۲۲ شهرستان نارنجی🟡 ۲۰۷ شهرستان زرد🔵 ۲۱۹ شهرستان آبی📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadii 📸 خروج همه‌ شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونا برای نخستین بار پس از ۲۸۹ روز آخرین وضعیت رنگ‌بندی:🔴 صفر شهرستان قرمز🟠 ۲۲ شهرستان نارنجی🟡 ۲۰۷ شهرستان زرد🔵 ۲۱۹ شهرستان آبی📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadii

More articles

- Advertisement -spot_img 📸 خروج همه‌ شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونا برای نخستین بار پس از ۲۸۹ روز آخرین وضعیت رنگ‌بندی:🔴 صفر شهرستان قرمز🟠 ۲۲ شهرستان نارنجی🟡 ۲۰۷ شهرستان زرد🔵 ۲۱۹ شهرستان آبی📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadii

جدیدترین مقاله