15.1 C
Tehran

جو‌بایدن بدون اینکه برنامه‌ ای برای دلجویی و…

خواندنی

جو‌بایدن بدون اینکه برنامه‌ ای برای دلجویی و ملاقات از قربانیان حادثه دردناک رژه کریسمس در ویسکانسن داشته باشد به تعطیلات رفت . این فاجعه ای است که یک سیاه پوست مجرم و متجاوز طرفدار زندگی سیاهان مهم است با ماشین عده ای بی گناه را زیر گرفت و چندین خانواده را عزا دار کرد.

https://linktr.ee/MehdiMirghaderi

جو‌بایدن بدون اینکه برنامه‌ ای برای دلجویی و ملاقات از قربانیان حادثه دردناک رژه کریسمس در ویسکانسن داشته باشد به تعطیلات رفت . این فاجعه ای است که یک سیاه پوست مجرم و متجاوز طرفدار زندگی سیاهان مهم ا جو‌بایدن بدون اینکه برنامه‌ ای برای دلجویی و ملاقات از قربانیان حادثه دردناک رژه کریسمس در ویسکانسن داشته باشد به تعطیلات رفت . این فاجعه ای است که یک سیاه پوست مجرم و متجاوز طرفدار زندگی سیاهان مهم ا

More articles

- Advertisement -spot_img جو‌بایدن بدون اینکه برنامه‌ ای برای دلجویی و ملاقات از قربانیان حادثه دردناک رژه کریسمس در ویسکانسن داشته باشد به تعطیلات رفت . این فاجعه ای است که یک سیاه پوست مجرم و متجاوز طرفدار زندگی سیاهان مهم ا

جدیدترین مقاله