11.9 C
Tehran

همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود🔻خطیب زاده،…

خواندنی

همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود🔻خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه : مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین های عینی برداشته
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود

🔻خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه : مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین های عینی برداشته شود.

@irForiNews

More articles

- Advertisement -spot_img همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود🔻خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه : مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین های عینی برداشته

جدیدترین مقاله