10.9 C
Tehran

زاینده رود #اصفهان فراری دادن بخشی از نیروهای…

خواندنی

زاینده رود #اصفهان

فراری دادن بخشی از نیروهای مزدور سرکوبگر توسط مردم و کشاورزان مالک آب زاینده رود با سند رسمی

جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰
@Mellig

More articles

- Advertisement -spot_img زاینده رود #اصفهان فراری دادن بخشی از نیروهای مزدور سرکوبگر توسط مردم و کشاورزان مالک آب زاینده رود با سند رسمی جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰@Mellig

جدیدترین مقاله