11.9 C
Tehran

🎥 محسنی اژه ای: فرایندهای اداری و قضایی…

خواندنی

🎥 محسنی اژه ای: فرایندهای اداری و قضایی پیچیده، طولانی، پر هزینه، زمینه ساز فساد و نارضایتی مردم است/ بسیج قوه قضاییه به اصلاح و کوتاه شدن فرایندها کمک کند

🆔 @YjcNewsChannel

More articles

- Advertisement -spot_img 🎥 محسنی اژه ای: فرایندهای اداری و قضایی پیچیده، طولانی، پر هزینه، زمینه ساز فساد و نارضایتی مردم است/ بسیج قوه قضاییه به اصلاح و کوتاه شدن فرایندها کمک کند🆔 @YjcNewsChannel

جدیدترین مقاله