15.1 C
Tehran

⭕مازوت‌سوزی ممنوع شد 🔸️علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط…

خواندنی

مازوت‌سوزی ممنوع شد 🔸️علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست: 🔹️هیچ یک از نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی حق استفاده از سوخت مازوت را ندارند. 🔹️با توجه به نزدیکی فصل سرد سال و احتمال قطع شدن گاز نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی، برای سوخت جایگزین آنها…

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕مازوت‌سوزی ممنوع شد 🔸️علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست: 🔹️هیچ یک از نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی حق استفاده از سوخت مازوت را ندارند. 🔹️با توجه به نزدیکی فصل سرد سال و احتمال قطع شدن گاز نیروگا

جدیدترین مقاله