15.1 C
Tehran

🔻رئیس قوه قضائیه: برای از بین بردن لغزش‌ها…

خواندنی

🔻رئیس قوه قضائیه: برای از بین بردن لغزش‌ها نیاز به پیشگیری داریم🔸رئیس دستگاه قضا: برای از بین بردن لغزش‌ها در عدلیه نیاز به جلوگیری، آسیب شناسی و پیشگیری داریم.🔸 فرآیندهای پیچیده، طولانی و پر هزینه قض
KhabarAzMa
اخبار را سریع، دقیق و مستند دریافت‌کنید 🗞 :large_orange_diamond: تبلیغات :point_down:🏻 @ArtizhenGroup :small_orange_diamond: ارسال سوژه :point_down:🏻 @KhabarAzMa_Admin :small_orange_diamond: اینستاگرام :point_down:🏻 instagram.com/KhabarAzMa_ir :small_orange_diamond: سایت :point_down:🏻 KhabarAzMa.com :small_orange_diamond: خبرازما در پیام رسان روبیکا :point_down:🏻 rubika.ir/khabarazma
🔻رئیس قوه قضائیه: برای از بین بردن لغزش‌ها نیاز به پیشگیری داریم

🔸رئیس دستگاه قضا: برای از بین بردن لغزش‌ها در عدلیه نیاز به جلوگیری، آسیب شناسی و پیشگیری داریم.

🔸 فرآیندهای پیچیده، طولانی و پر هزینه قضایی و اداری بعضاً زمینه ساز فساد و نارضایتی مردم است.

🔸 دولت ما دولتی انقلابی است و می‌خواهد واقعاً برای مردم کار کند و کشور را از جنبه‌های مختلف ارتقاء ببخشد.

@KhabarAzMa

🔻رئیس قوه قضائیه: برای از بین بردن لغزش‌ها نیاز به پیشگیری داریم🔸رئیس دستگاه قضا: برای از بین بردن لغزش‌ها در عدلیه نیاز به جلوگیری، آسیب شناسی و پیشگیری داریم.🔸 فرآیندهای پیچیده، طولانی و پر هزینه قض 🔻رئیس قوه قضائیه: برای از بین بردن لغزش‌ها نیاز به پیشگیری داریم🔸رئیس دستگاه قضا: برای از بین بردن لغزش‌ها در عدلیه نیاز به جلوگیری، آسیب شناسی و پیشگیری داریم.🔸 فرآیندهای پیچیده، طولانی و پر هزینه قض

More articles

- Advertisement -spot_img 🔻رئیس قوه قضائیه: برای از بین بردن لغزش‌ها نیاز به پیشگیری داریم🔸رئیس دستگاه قضا: برای از بین بردن لغزش‌ها در عدلیه نیاز به جلوگیری، آسیب شناسی و پیشگیری داریم.🔸 فرآیندهای پیچیده، طولانی و پر هزینه قض

جدیدترین مقاله