11.9 C
Tehran

🎥 همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود🔹…

خواندنی

🎥 همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود

🔹 خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه: مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین های عینی برداشته شود.

#خبر_ويژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🎥 همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود🔹 خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه: مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین های عینی برداشت

جدیدترین مقاله