10.9 C
Tehran

سخنگوی دولت:🔹برگزاری جلسه شورایعالی فضایی پس از ده…

خواندنی

سخنگوی دولت:

🔹برگزاری جلسه شورایعالی فضایی پس از ده سال نویدبخش آینده روشن فضایی ایران است که میتواند دربهبود کیفیت محیط زیست،مخابرات،مدیریت آب و کشاورزی، دریانوردی، هواشناسی و…مؤثر باشد.

🔹ان‌شاءالله عقب افتادگی سالهای اخیر کشور در صنعت فضایی جبران و از دانشمندان ایرانی این عرصه حمایت خواهدشد.

#خبر_ويژه
@khabare_vije

سخنگوی دولت:🔹برگزاری جلسه شورایعالی فضایی پس از ده سال نویدبخش آینده روشن فضایی ایران است که میتواند دربهبود کیفیت محیط زیست،مخابرات،مدیریت آب و کشاورزی، دریانوردی، هواشناسی و...مؤثر باشد.🔹ان‌شاءالله سخنگوی دولت:🔹برگزاری جلسه شورایعالی فضایی پس از ده سال نویدبخش آینده روشن فضایی ایران است که میتواند دربهبود کیفیت محیط زیست،مخابرات،مدیریت آب و کشاورزی، دریانوردی، هواشناسی و...مؤثر باشد.🔹ان‌شاءالله

More articles

- Advertisement -spot_img سخنگوی دولت:🔹برگزاری جلسه شورایعالی فضایی پس از ده سال نویدبخش آینده روشن فضایی ایران است که میتواند دربهبود کیفیت محیط زیست،مخابرات،مدیریت آب و کشاورزی، دریانوردی، هواشناسی و...مؤثر باشد.🔹ان‌شاءالله

جدیدترین مقاله