15.1 C
Tehran

❓وظیفه حکومت دینی دربرابر مردم چیست امام علی:…

خواندنی

وظیفه حکومت دینی دربرابر مردم چیست

امام علی: حکومتی که حق مردم را رعایت نکند ساقط می‌شود

◀️ رحیم‌پور ازغدی از شعارهای اول انقلاب می‌گوید؛ از برابری و برادری، از راه و رسم حکومت‌داری در دوران امیرالمومنین و تفاوتش با حکومت معاویه:

💬 نمی‌فهمید ساده‌زیستی جزو اصول این انقلاب بوده است؟ فرق امام علی(ع) و معاویه در عدالت و نحوه حکومت بود وگرنه معاویه هم می‌گفت نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید و خودش مسابقات قرآن برگزار می‌کرد.

@Sorenae

More articles

- Advertisement -spot_img ❓وظیفه حکومت دینی دربرابر مردم چیست امام علی: حکومتی که حق مردم را رعایت نکند ساقط می‌شود◀️ رحیم‌پور ازغدی از شعارهای اول انقلاب می‌گوید؛ از برابری و برادری، از راه و رسم حکومت‌داری در دوران امیرالموم

جدیدترین مقاله