11.9 C
Tehran

🔴 فیلم دیگری از پیکار جوانان و مردم…

خواندنی

🔴 فیلم دیگری از پیکار جوانان و مردم سلحشور اصفهان با وحوش جنایتکار خامنه ای خائن در بستر خشک زاینده رود

جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰

مردم اصفهان به کشاورزان و سایر معترضان بپیوندند که زمان همبستگی و اتحاد امروز است.

#انقلاب_ایران
🆔 @sedaiazadi

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴 فیلم دیگری از پیکار جوانان و مردم سلحشور اصفهان با وحوش جنایتکار خامنه ای خائن در بستر خشک زاینده رودجمعه ۵ آذر ۱۴۰۰مردم اصفهان به کشاورزان و سایر معترضان بپیوندند که زمان همبستگی و اتحاد امروز است.

جدیدترین مقاله