11.9 C
Tehran

⭕سیاست‌های اختلال‌زا در نظام اقتصادی کشور حذف می‌شود🔸️سیداحسان…

خواندنی

سیاست‌های اختلال‌زا در نظام اقتصادی کشور حذف می‌شود

🔸️سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی:

🔹️دولت برای حذف سیاست‌های اختلال زا مانند ارز ترجیحی از نظام اقتصادی مصمم است.

🔹️برخی سیاست‌های اختلال زا علاوه بر آن که پیامد‌های منفی پرشماری در رونق تولید بر جای می‌گذارد موجب کسری بودجه عمومی کشور هم می‌شوند.

🔹️تلاش می‌شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آن در کشور به نحوی پیاده‌سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود.

🆔 @YjcNewsChannel

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕سیاست‌های اختلال‌زا در نظام اقتصادی کشور حذف می‌شود🔸️سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی:🔹️دولت برای حذف سیاست‌های اختلال زا مانند ارز ترجیحی از نظام اقتصادی مصمم است.🔹️برخی سیاست‌های اختلال زا عل

جدیدترین مقاله