15.1 C
Tehran

💢 رئیسی: دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه صنعت فضایی…

خواندنی

💢 رئیسی: دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه صنعت فضایی است/ باید به مدار ۳۶ هزار کیلومتری برسیم

رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:
🔹اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه شورای عالی فضایی تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده عزم این دولت برای توسعه صنعت فضایی است.
🔹 رئیسی بر ارزان و بومی‌سازی صنعت فضایی تأکید کرد
🔹 همه بخش‌های فعال در این صنعت باید با هم‌پوشانی و هم‌گرایی و استفاده از تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی دست به دست هم بدهند و خواسته مقام معظم رهبری را برای رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری محقق سازند.

@irZagrosNews

💢 رئیسی: دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه صنعت فضایی است/ باید به مدار ۳۶ هزار کیلومتری برسیمرئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:🔹اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه شورای 💢 رئیسی: دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه صنعت فضایی است/ باید به مدار ۳۶ هزار کیلومتری برسیمرئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:🔹اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه شورای

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 رئیسی: دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه صنعت فضایی است/ باید به مدار ۳۶ هزار کیلومتری برسیمرئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:🔹اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه شورای

جدیدترین مقاله