11.9 C
Tehran

رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای…

خواندنی

رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔻رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔻بر کاربردی کردن ص
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند

🔻رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:
دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.

🔻بر کاربردی کردن صنعت فضایی تاکید داریم.

🔻صنعت فضایی دیروز تنها مظهر اقتدار کشورها بود اما امروز به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مطرح است

🔻ما باید به سرعت و با برنامه ریزی دقیق و منسجم، به فناوری تثبیت شده برای مدارهای (LEO) برسیم و در گام بعد باید با برنامه ریزی دقیق و کار مجاهدانه، به سرعت به سمت مدار ۳۶ هزار کیلومتری ( GEO) حرکت کنیم.

🔻اگر در صنعت فضایی و فضای مجازی حضور نداشته باشیم مجبور خواهیم شد در اتوبان ساخته شده توسط دیگران حرکت کنیم.

🔻صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند.

🔻وقتی ماهواره‌ای پرتاب می‌شود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور می کنند./yjc

@irForiNews

رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔻رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔻بر کاربردی کردن ص رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔻رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔻بر کاربردی کردن ص

More articles

- Advertisement -spot_img رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔻رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔻بر کاربردی کردن ص

جدیدترین مقاله