15.1 C
Tehran

♦️ یک مسئول در وزارت بهداشت: واکسن‌های ایرانی…

خواندنی

♦️ یک مسئول در وزارت بهداشت: واکسن‌های ایرانی بهتر از نمونه خارجی است

🔹 نجفی، معاون تحقیقات وزارت بهداشت: برخی از واکسن‌های داخلی کرونا از واکسن‌های خارجی یا برتر هستند یا دست کم مانند آنها در پیشگیری از بیماری، بستری و مرگ، کارایی دارند. باید هر چه سریع‌تر واکسن‌های ایرانی در فهرست مورد قبول سازمان جهانی بهداشت قرار گیرند./ ایرنا

#خبر_ويژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img ♦️ یک مسئول در وزارت بهداشت: واکسن‌های ایرانی بهتر از نمونه خارجی است🔹 نجفی، معاون تحقیقات وزارت بهداشت: برخی از واکسن‌های داخلی کرونا از واکسن‌های خارجی یا برتر هستند یا دست کم مانند آنها در پیشگیری

جدیدترین مقاله