10.9 C
Tehran

🔺️هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با…

خواندنی

🔺️هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند

🔹 رسانه‌های خبری گزارش دادند که هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و به‌ویژه پس از زمزمه‌های اخیر درباره توافق جدید امان و تل‌آویو به خیابان‌ها آمده‌اند.
@akharinkhabar

🔺️هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند🔹 رسانه‌های خبری گزارش دادند که هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و به‌ویژه پس از زمزمه‌های اخیر دربا 🔺️هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند🔹 رسانه‌های خبری گزارش دادند که هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و به‌ویژه پس از زمزمه‌های اخیر دربا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺️هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند🔹 رسانه‌های خبری گزارش دادند که هزاران اردنی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و به‌ویژه پس از زمزمه‌های اخیر دربا

جدیدترین مقاله