15.1 C
Tehran

🎥رحیم پور ازغدی: مدیرانی که دروغ گفتند وعده…

خواندنی

🎥رحیم پور ازغدی: مدیرانی که دروغ گفتند وعده دروغ دادند امید های دروغ و ترس های دروغ در دل مردم ایجاد کردند باید در محفل نماز جمعه به صراحت مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرند

نهضت امر به معروف و نهی از منکر را سرکوب نکنید!

@sorenae

More articles

- Advertisement -spot_img 🎥رحیم پور ازغدی: مدیرانی که دروغ گفتند وعده دروغ دادند امید های دروغ و ترس های دروغ در دل مردم ایجاد کردند باید در محفل نماز جمعه به صراحت مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرندنهضت امر به معروف

جدیدترین مقاله