15.1 C
Tehran

🔸همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود “خطیب…

خواندنی

🔸همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود

“خطیب زاده” سخنگوی وزارت خارجه:

🔹مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین‌های عینی برداشته شود.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸همه تحریم‌های آمریکا باید یکجا برداشته شود "خطیب زاده" سخنگوی وزارت خارجه: 🔹مواضع ما کاملا روشن است و تمام تحریم‌های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر، قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین‌های عینی برداشت

جدیدترین مقاله