11.9 C
Tehran

🔸️کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی…

خواندنی

🔸️کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی

🔹️با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.

🔹️رژیم صهیونیستی یک مورد از سویه جدید B.۱.۱.۵۲۹ را در مسافری که از مالاوی برمی گشت گزارش کرده است. وزارت بهداشت این رژیم گفت که دو نفر دیگر نیز به عنوان موارد احتمالی شناسایی شده اند و در انتظار نتایج آزمایشات هستند.

🔹️دانشمندان به تازگی از کشف سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی خبر داده اند که به دلیل جهش‌های پیچیده، به مراتب خطرناک‌تر از سویه‌های قبلی بوده و تهدیدی بزرگ برای کشور‌ها محسوب می‌شود.

🆔 @YjcNewsChannel

🔸️کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔹️با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔹️رژیم 🔸️کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔹️با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔹️رژیم

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸️کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔹️با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔹️رژیم

جدیدترین مقاله