11.9 C
Tehran

⭕️توصیه های هوشیاری فوری! (بازنشر حداکثری بکنید)۱- از…

خواندنی

⭕️توصیه های هوشیاری فوری! (بازنشر حداکثری بکنید)

۱- از بدو خروج از منزل تلفن خود را روی حالت پرواز بگذارید.

۲- قیام نبایستی مقطعی و منقطع، بلکه بایستی مستمر باشد.

۳- تعدادی باید از همین الان به فکر لجستیک باشند حتی در حد نان و آب تامین کنید و در بین قیام کنندگان پخش نمایید.

۴- وسایل دفاع از خود را طبق اصل دفاع مشروع همراه داشته باشید (روغن سوخته، میخ سه پر، شلنگ میخ کوب شده و‌..)

۵- وسایل خنثی سازی گاز اشک آور تهیه کنید (پارچه خیس، مخروطی هایی برای انداختن روی گاز اشک آور مانند دبه خالی آب معدنی، دبه ساده و‌‌‌… که کف آن را بریده باشید و بتوانید روی گاز بگذارید)

۶- استفاده از ماسک، حتی به سادگی ماسک کرونا را فراموش نکنید.

۷- دوربین های پایش شهری را از کار بیندازید به هر روشی که میدانید و میتوانید(قطع سیم، شکاندن لنز و یا با استفاده از حرارت و‌…)

۸- نگذارید تجمع کوچک شود

۹- از همدیگر جدا نشوید.

۱۰- وسایل کوچک اما مهم مانند تیغ موکت بر و فندک اتمی به همراه ببرید.

۱۱- مکان تجمع را به سمت اماکن حساس و مهم سیاسی ببرید.

۱۲- وارد بحث های تفرقه ای نشوید و عوامل نفوذی را در میان مردم از این طریق شناسایی کنید.

۱۳- لباس مناسب بپوشید که در شب احساس سرما نکنید.

۱۴- نوع پوشش جهت جست و گریخت مناسب باشد.

سایر توصیه ها در پست های بعدی.

https://t.me/javanmardi77/66957

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕️توصیه های هوشیاری فوری! (بازنشر حداکثری بکنید)۱- از بدو خروج از منزل تلفن خود را روی حالت پرواز بگذارید.۲- قیام نبایستی مقطعی و منقطع، بلکه بایستی مستمر باشد.۳- تعدادی باید از همین الان به فکر لجستی

جدیدترین مقاله