10.9 C
Tehran

🎥تجمع تعدادی از مردم اصفهان در بستر زاینده…

خواندنی

🎥تجمع تعدادی از مردم اصفهان در بستر زاینده رود

🔸️پس از پایان تجمع کشاورزان در روز گذشته، از صبح امروز در حالیکه تعدادی از مردم اصفهان در بستر رودخانه تجمع کرده بودند، تعداد اندکی با شعارهای تند و از جمله بر ضد صدا و سیما، با پلیس درگیر شدند. پلیس برای پراکنده کردن این افراد به گاز اشک آور متوسل شد.

🆔 @YjcNewsChannel

More articles

- Advertisement -spot_img 🎥تجمع تعدادی از مردم اصفهان در بستر زاینده رود🔸️پس از پایان تجمع کشاورزان در روز گذشته، از صبح امروز در حالیکه تعدادی از مردم اصفهان در بستر رودخانه تجمع کرده بودند، تعداد اندکی با شعارهای تند و از جم

جدیدترین مقاله