15.1 C
Tehran

تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست🔻مدیرکل…

خواندنی

تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست🔻مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود./تسنیم@irForiNews
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست

🔻مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود./تسنیم

@irForiNews

تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست🔻مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود./تسنیم@irForiNews تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست🔻مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود./تسنیم@irForiNews

More articles

- Advertisement -spot_img تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست🔻مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود./تسنیم@irForiNews

جدیدترین مقاله