11.9 C
Tehran

♦️گزارش ایرنا: امروز اصفهان چه خبر بود؟🔹پس از…

خواندنی

♦️گزارش ایرنا: امروز اصفهان چه خبر بود؟

🔹پس از آنکه مطالبه‌گری آرام کشاورزان سرانجام به همگرایی مردم نصف جهان برای احیای زاینده‌رود رسید و جمعه گذشته ۲۸ آبان قاب بی‌نظیری از همدلی و متانت در حافظه تاریخ ثبت شد.

🔹امروز اما بدنبال انتشار فراخوان‌هایی از سوی برخی عناصر مشکوک در شبکه‌های احتماعی با وجود اینکه کشاورزان پایان تجمع خود را پس از ۱۷ روز طبق توافق با مسئولان مبنی بر «رهاسازی ۵۰ میلیون متر مکعب آب» بطور رسمی اعلام کرده بودند، جمعیتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در بستر زاینده‌رود تجمع کردند.

🔹در این میان برخی افراد که هیچ شباهتی به کشاورزان نداشتند با حضوری مشکوک و تحریک کننده سعی در ایجاد التهاب در بستر زاینده‌رود داشتند. پس از تحرک این افراد و ایجاد التهاب چند صد نفره، پلیس برای متفرق کردن جمعیت ناچار به مداخله شد.

🔹در این میان برخی افراد از میان جمعیت به سمت نیروهای امنیتی و پلیس سنگ پرتاب کردند و در برخی مسیرهای همجوار نیز درگیری‌های لفظی با ماموران مشاهده شد که با خویشتن داری ماموران ناجا همراع شد و جمعیت معترضان از بستر زاینده رود به سمت برخی خیابان‌های همجوار حرکت کردند.

#خبر_ويژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img ♦️گزارش ایرنا: امروز اصفهان چه خبر بود؟🔹پس از آنکه مطالبه‌گری آرام کشاورزان سرانجام به همگرایی مردم نصف جهان برای احیای زاینده‌رود رسید و جمعه گذشته ۲۸ آبان قاب بی‌نظیری از همدلی و متانت در حافظه تاری

جدیدترین مقاله