15.1 C
Tehran

کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی…

خواندنی

کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔻با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔻رژیم صهیو
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی

🔻با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.

🔻رژیم صهیونیستی یک مورد از سویه جدید B.۱.۱.۵۲۹ را در مسافری که از مالاوی برمی گشت گزارش کرده است. وزارت بهداشت این رژیم گفت که دو نفر دیگر نیز به عنوان موارد احتمالی شناسایی شده اند و در انتظار نتایج آزمایشات هستند.

@irForiNews

کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔻با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔻رژیم صهیو کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔻با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔻رژیم صهیو

More articles

- Advertisement -spot_img کشف سویه جدید ویروس کرونا در اراضی اشغالی 🔻با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که در آستانه وضعیت اضطراری در اراضی اشغالی قرار دارند.🔻رژیم صهیو

جدیدترین مقاله