15.1 C
Tehran

گزارش ایرنا، خبرگزاری وابسته به دولت، امروز اصفهان…

خواندنی

گزارش ایرنا، خبرگزاری وابسته به دولت، امروز اصفهان چه خبر بود؟🔺پس از آنکه مطالبه‌گری آرام کشاورزان سرانجام به همگرایی مردم نصف جهان برای احیای زاینده‌رود رسید و جمعه گذشته ۲۸ آبان قاب بی‌نظیری از همدل
montakhab
تمام خبرهای این کانال انتخاب شده خبر گزاری‌های رسمی است تبلیغات::point_down: https://t.me/mojezetabligh/245
گزارش ایرنا، خبرگزاری وابسته به دولت، امروز اصفهان چه خبر بود؟

🔺پس از آنکه مطالبه‌گری آرام کشاورزان سرانجام به همگرایی مردم نصف جهان برای احیای زاینده‌رود رسید و جمعه گذشته ۲۸ آبان قاب بی‌نظیری از همدلی و متانت در حافظه تاریخ ثبت شد.

🔺امروز اما بدنبال انتشار فراخوان‌هایی از سوی برخی عناصر مشکوک در شبکه‌های احتماعی با وجود اینکه کشاورزان پایان تجمع خود را پس از ۱۷ روز طبق توافق با مسئولان مبنی بر «رهاسازی ۵۰ میلیون متر مکعب آب» بطور رسمی اعلام کرده بودند، جمعیتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در بستر زاینده‌رود تجمع کردند.

🔺در این میان برخی افراد که هیچ شباهتی به کشاورزان نداشتند با حضوری مشکوک و تحریک کننده سعی در ایجاد التهاب در بستر زاینده‌رود داشتند. پس از تحرک این افراد و ایجاد التهاب چند صد نفره، پلیس برای متفرق کردن جمعیت ناچار به مداخله شد.

🔺در این میان برخی افراد از میان جمعیت به سمت نیروهای امنیتی و پلیس سنگ پرتاب کردند و در برخی مسیرهای همجوار نیز درگیری‌های لفظی با ماموران مشاهده شد که با خویشتن داری ماموران ناجا همراع شد و جمعیت معترضان از بستر زاینده رود به سمت برخی خیابان‌های همجوار حرکت کردند.
@akhbar_montakhab

More articles

- Advertisement -spot_img گزارش ایرنا، خبرگزاری وابسته به دولت، امروز اصفهان چه خبر بود؟🔺پس از آنکه مطالبه‌گری آرام کشاورزان سرانجام به همگرایی مردم نصف جهان برای احیای زاینده‌رود رسید و جمعه گذشته ۲۸ آبان قاب بی‌نظیری از همدل

جدیدترین مقاله