11.9 C
Tehran

تکذیب خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و…

خواندنی

تکذیب خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه

🔺 استانداری تهران گفت: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می شود.

🔥 @khabari_rasmi

More articles

- Advertisement -spot_img تکذیب خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه 🔺 استانداری تهران گفت: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می شود. 🔥 @khabari_rasmi

جدیدترین مقاله