15.1 C
Tehran

💢 بورل: تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام…

خواندنی

💢 بورل: تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
🔹 در مذاکرات وین بحث‌های فشرده و مفصلی به ویژه بر روی موضوعات معوق و رفع تحریم‌ها باید انجام بگیرد و احتمال اینکه همه بتوانند به شکل اصلی برجام بازگردند، وجود دارد.
🔹 تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام است که از این طریق هم ایران به حقوق خود می‌رسد و هم جامعه بین‌الملل از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان پیدا می‌کنند.

@irZagrosNews

💢 بورل: تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام استمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:🔹 در مذاکرات وین بحث‌های فشرده و مفصلی به ویژه بر روی موضوعات معوق و رفع تحریم‌ها باید انجام بگیرد و احتمال اینکه همه ب 💢 بورل: تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام استمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:🔹 در مذاکرات وین بحث‌های فشرده و مفصلی به ویژه بر روی موضوعات معوق و رفع تحریم‌ها باید انجام بگیرد و احتمال اینکه همه ب

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 بورل: تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام استمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:🔹 در مذاکرات وین بحث‌های فشرده و مفصلی به ویژه بر روی موضوعات معوق و رفع تحریم‌ها باید انجام بگیرد و احتمال اینکه همه ب

جدیدترین مقاله