11.9 C
Tehran

🔺مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر…

خواندنی

🔺مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر دو سال

🔹کنگره کنفدراسیون فوتبال آفریقا(کاف) امروز با حضور جانی اینفانتینو رئیس فیفا برگزار شد تا درباره مهمترین پیشنهاد فوتبالی دنیا تصمیم گیری شود
🔹پیشنهاد برگزاری جام جهانی هر 2 سال در این کنگره به شور گذاشته شد و با آراء اکثریت این پیشنهاد بزرگ در کاف تایید شد
🔹پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام حمایت خود را از این طرح فیفا انجام داده بود. تنها و اصلی ترین مخالف این پیشنهاد بزرگ یوفا یعنی اتحادیه فوتبال اروپا است
🔹البته برای اولین بار این پیشنهاد از فدراسیون فوتبال عربستان مطرح شد و بعد از آن در کنگره فیفا مطرح شد و این روزها از سوی کنفدراسیون های مختلف مورد تایید قرار می‌گیرد/ جام جم

@Akharinkhabar

🔺مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر دو سال🔹کنگره کنفدراسیون فوتبال آفریقا(کاف) امروز با حضور جانی اینفانتینو رئیس فیفا برگزار شد تا درباره مهمترین پیشنهاد فوتبالی دنیا تصمیم گیری شود🔹پیشنهاد برگزا 🔺مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر دو سال🔹کنگره کنفدراسیون فوتبال آفریقا(کاف) امروز با حضور جانی اینفانتینو رئیس فیفا برگزار شد تا درباره مهمترین پیشنهاد فوتبالی دنیا تصمیم گیری شود🔹پیشنهاد برگزا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺مهر تایید جدید به برگزاری جام جهانی هر دو سال🔹کنگره کنفدراسیون فوتبال آفریقا(کاف) امروز با حضور جانی اینفانتینو رئیس فیفا برگزار شد تا درباره مهمترین پیشنهاد فوتبالی دنیا تصمیم گیری شود🔹پیشنهاد برگزا

جدیدترین مقاله