10.9 C
Tehran

📣 امام جمعه اصفهان: ادامه تجمع آب برای…

خواندنی

📣 امام جمعه اصفهان: ادامه تجمع آب برای ضدانقلاب فرصهت فراهم می‌کند و نباید ادامه پیدا کند.🔺یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، امروز گفته: «عزیران ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه‌ متوجه کمبود آب شدن
montakhab
تمام خبرهای این کانال انتخاب شده خبر گزاری‌های رسمی است تبلیغات::point_down: https://t.me/mojezetabligh/245
📣 امام جمعه اصفهان: ادامه تجمع آب برای ضدانقلاب فرصهت فراهم می‌کند و نباید ادامه پیدا کند.

🔺یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، امروز گفته: «عزیران ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه‌ متوجه کمبود آب شدند، اما طبیعی است ادامه‌دادن کار برای منافقان و ضدانقلاب فرصت فراهم می‌کند و نباید ادامه پیدا می‌کرد، مشخص است که اتفاقات امروز کار کشاورز نیست.

🔺او افزوده: «مشکل آب به گونه‌ای نیست که یک روزه حل شود بعضی می‌گویند ۱۰۰ روز از دولت گذشت و کاری نشد، اولا که این دولت وعده ۱۰۰ روزه نداده بود، ثانیا چه کسی گفته کاری انجام نشد، سوءمدیریت‌های قبل یک‌دفعه جمع نمی‌شود.»
@akhbar_montakhab

More articles

- Advertisement -spot_img 📣 امام جمعه اصفهان: ادامه تجمع آب برای ضدانقلاب فرصهت فراهم می‌کند و نباید ادامه پیدا کند.🔺یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، امروز گفته: «عزیران ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه‌ متوجه کمبود آب شدن

جدیدترین مقاله