10.9 C
Tehran

🔺تلاش روسیه برای انجام کودتا در اوکراین🔹رئیس جمهور…

خواندنی

🔺تلاش روسیه برای انجام کودتا در اوکراین

🔹رئیس جمهور ولادیمیر زلینسکی گفت اطلاعات مربوط به تلاش برای کودتا توسط روسیه را دریافت کرده است.
🔹وی افزود قرار است اول تا دوم دسامبر کودتا رخ دهد.
🔹به گفته وی نیروهای اوکراین در مرز علیه تهاجم احتمالی آماده هستند./ توئیت پرس

#خبر_ويژه
@khabare_vije

🔺تلاش روسیه برای انجام کودتا در اوکراین🔹رئیس جمهور ولادیمیر زلینسکی گفت اطلاعات مربوط به تلاش برای کودتا توسط روسیه را دریافت کرده است.🔹وی افزود قرار است اول تا دوم دسامبر کودتا رخ دهد.🔹به گفته وی نیر 🔺تلاش روسیه برای انجام کودتا در اوکراین🔹رئیس جمهور ولادیمیر زلینسکی گفت اطلاعات مربوط به تلاش برای کودتا توسط روسیه را دریافت کرده است.🔹وی افزود قرار است اول تا دوم دسامبر کودتا رخ دهد.🔹به گفته وی نیر

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺تلاش روسیه برای انجام کودتا در اوکراین🔹رئیس جمهور ولادیمیر زلینسکی گفت اطلاعات مربوط به تلاش برای کودتا توسط روسیه را دریافت کرده است.🔹وی افزود قرار است اول تا دوم دسامبر کودتا رخ دهد.🔹به گفته وی نیر

جدیدترین مقاله