10.9 C
Tehran

💢 تجمع تعدادی از مردم اصفهان در بستر…

خواندنی

💢 تجمع تعدادی از مردم اصفهان در بستر زاینده رود

🔹پس از پایان تجمع کشاورزان در روز گذشته، از صبح امروز در حالیکه تعدادی از مردم اصفهان در بستر رودخانه تجمع کرده بودند، تعداد اندکی با شعارهای تند و از جمله بر ضد صدا و سیما، با پلیس درگیر شدند. پلیس برای پراکنده کردن این افراد به گاز اشک آور متوسل شد./صداوسیما

@irZagrosNews

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 تجمع تعدادی از مردم اصفهان در بستر زاینده رود🔹پس از پایان تجمع کشاورزان در روز گذشته، از صبح امروز در حالیکه تعدادی از مردم اصفهان در بستر رودخانه تجمع کرده بودند، تعداد اندکی با شعارهای تند و از جم

جدیدترین مقاله