15.1 C
Tehran

هر روز به روز حسابرسی جنایت کاران نزدیک…

خواندنی

هر روز به روز حسابرسی جنایت کاران نزدیک تر می‌شویم.
در جلسه درس «کریس ویتی» (وزیر بهداشت انگلستان) مردم فریاد می‌زنند:
پاسخ بده! رابطه بین واکسن و آسیب به قلب حالا تایید شده است.
او یک جنایت کار است. او باعث مرگ کودکان شده است و باید بازداشت بشود.
تو یک جنایت کار هستی! او را بازداشت کنید! او را بازداشت کنید!
دادگاه نورمبرگ در انتظار تو است. واکسن مرگ بار را متوقف کنید.
آیا می‌خواهید همه ما مردم را بازداشت کنید؟ اون جنایت کار را بازداشت کنید. دستان او به خون آلوده است.

https://linktr.ee/MehdiMirghaderi

هر روز به روز حسابرسی جنایت کاران نزدیک تر می‌شویم.در جلسه درس «کریس ویتی» (وزیر بهداشت انگلستان) مردم فریاد می‌زنند:پاسخ بده! رابطه بین واکسن و آسیب به قلب حالا تایید شده است.او یک جنایت کار است. او هر روز به روز حسابرسی جنایت کاران نزدیک تر می‌شویم.در جلسه درس «کریس ویتی» (وزیر بهداشت انگلستان) مردم فریاد می‌زنند:پاسخ بده! رابطه بین واکسن و آسیب به قلب حالا تایید شده است.او یک جنایت کار است. او

More articles

- Advertisement -spot_img هر روز به روز حسابرسی جنایت کاران نزدیک تر می‌شویم.در جلسه درس «کریس ویتی» (وزیر بهداشت انگلستان) مردم فریاد می‌زنند:پاسخ بده! رابطه بین واکسن و آسیب به قلب حالا تایید شده است.او یک جنایت کار است. او

جدیدترین مقاله