11.9 C
Tehran

🔺ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران…

خواندنی

🔺ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است

🔹سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند است و تمام تلاش خود را در این زمینه به منظور رفع نگرانی‌های فنی آژانس به کار گرفته است/ ایسنا

@Akharinkhabar

🔺ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔹سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند 🔺ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔹سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔹سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند

جدیدترین مقاله