10.9 C
Tehran

🔸خبر تعطیلی تهران تکذیب شد🔹استانداری تهران: با توجه…

خواندنی

🔸خبر تعطیلی تهران تکذیب شد

🔹استانداری تهران: با توجه به وضعیت فعلی هوا، خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

🔸خبر تعطیلی تهران تکذیب شد🔹استانداری تهران: با توجه به وضعیت فعلی هوا، خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود.📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadiii@nabjahadiii 🔸خبر تعطیلی تهران تکذیب شد🔹استانداری تهران: با توجه به وضعیت فعلی هوا، خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود.📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadiii@nabjahadiii

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸خبر تعطیلی تهران تکذیب شد🔹استانداری تهران: با توجه به وضعیت فعلی هوا، خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می‌شود.📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadiii@nabjahadiii

جدیدترین مقاله