11.9 C
Tehran

ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران…

خواندنی

ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔻سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است

🔻سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند است و تمام تلاش خود را در این زمینه به منظور رفع نگرانی‌های فنی آژانس به کار گرفته است/ ایسنا

@irForiNews

ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔻سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔻سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند

More articles

- Advertisement -spot_img ایران: آژانس، پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را به‌طور مناسب نداده است🔻سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در وین تصریح کرد: تهران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس پایبند

جدیدترین مقاله