15.1 C
Tehran

صدا و سیما سخت تلاش می‌کند با «اندک»…

خواندنی

صدا و سیما سخت تلاش می‌کند با «اندک» خواندن معترضین مردم را تحقیر و میان کشاورزان اصفهانی و مردم شکاف بیاندازد.
چقدر نقشه کشیدند که تجمع جمعه مردم اصفهان شکل نگیرد، ولی مردم آمدند.

sdehghanpour
@mamlekate

More articles

- Advertisement -spot_img صدا و سیما سخت تلاش می‌کند با «اندک» خواندن معترضین مردم را تحقیر و میان کشاورزان اصفهانی و مردم شکاف بیاندازد.چقدر نقشه کشیدند که تجمع جمعه مردم اصفهان شکل نگیرد، ولی مردم آمدند. sdehghanpour @mamlek

جدیدترین مقاله