Untitled


Spread the love
عکس‌های جدید از سوزاندن فوتی‌های کرونا در هند

🔹ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۲۷۰۰ نفر در این کشور بر اثر این بیماری جانباختند

عکس‌های جدید از سوزاندن فوتی‌های کرونا در هند 🔹ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۲۷۰۰ نفر در این کشور بر اثر این بیماری جانباختند


khabari