16.7 C
Tehran

تسکین دندان درد با خمیر زردچوبه 👌کافیست مقداری…

خواندنی

تسکین دندان درد با خمیر زردچوبه 👌کافیست مقداری خمیـــــر زردچوبه (با پنبه) روی دندان قرار دهید ؛ این ماده با خواص ضدعفونی کننده، ضد درد و ضد باکتری قوی درد را متوقف میکند@SONATi_TB 🍏instagram.com/maja
تسکین دندان درد با خمیر زردچوبه 👌

کافیست مقداری خمیـــــر زردچوبه (با پنبه) روی دندان قرار دهید ؛ این ماده با خواص ضدعفونی کننده، ضد درد و ضد باکتری قوی درد را متوقف میکند

@SONATi_TB 🍏
instagram.com/majaletabeb 💌

تسکین دندان درد با خمیر زردچوبه 👌کافیست مقداری خمیـــــر زردچوبه (با پنبه) روی دندان قرار دهید ؛ این ماده با خواص ضدعفونی کننده، ضد درد و ضد باکتری قوی درد را متوقف میکند@SONATi_TB 🍏instagram.com/maja تسکین دندان درد با خمیر زردچوبه 👌کافیست مقداری خمیـــــر زردچوبه (با پنبه) روی دندان قرار دهید ؛ این ماده با خواص ضدعفونی کننده، ضد درد و ضد باکتری قوی درد را متوقف میکند@SONATi_TB 🍏instagram.com/maja

More articles

- Advertisement -spot_img تسکین دندان درد با خمیر زردچوبه 👌کافیست مقداری خمیـــــر زردچوبه (با پنبه) روی دندان قرار دهید ؛ این ماده با خواص ضدعفونی کننده، ضد درد و ضد باکتری قوی درد را متوقف میکند@SONATi_TB 🍏instagram.com/maja

جدیدترین مقاله