⛔️⛔️⛔️ #کمپین_نه_به_شورای_ناکارآمد ⛔️⛔️⛔️ ✌️یک یا علی، برای تحول…


⛔️⛔️⛔️ #کمپین_نه_به_شورای_ناکارآمد ⛔️⛔️⛔️

✌️یک یا علی، برای تحول اساسی در شورای شهر✌️

🔹روشنگری رسانه‌ای مردمی است که قاطعانه تلاشش بر این است شورای شهر خوی را از وجود افراد خائن به اعتماد مردم پاکسازی کرده و اجازه سودای مدیریت شهری را به افرادی که در سر می پرورانند ندهد

🔹ما همه یک #نه_بزرگ به شورای پنجم و جریانهای نوظهور قدرت و مافیا بدهکاریم!

🔺روشنگری با تکیه بر اعتماد مخاطبان خود بزودی پرده از چهره های مدعیان خدمت به مردم برخواهد داشت.


Roshangari