رأی ما به مهندس صمد علیلو – کد…


Spread the love
رأی ما به مهندس صمد علیلو – کد ۲۸۵
کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر خوی #انتخابات_۱۴۰۰

رأی ما به مهندس صمد علیلو - کد ۲۸۵کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر خوی #انتخابات_۱۴۰۰


Roshangari