طرف عاشق عکاسی از تجهیزات مزارع کشاورزی (بخصوص…


Spread the love
طرف عاشق عکاسی از تجهیزات مزارع کشاورزی (بخصوص تاکستان‌ها) بوده
رفته از داخل محفظه‌ی فن یکی از تاکستانها عکس بگیره، بعد داخل اونجا گیر میکنه تا دو روز کسی به دادش نمیرسه
نهایتا صاحب مزرعه میفهمه و میگه بیان نجاتش بدن

این خبر همه چیزش عجیب بود. از سبک عکاسی مورد علاقه‌ی طرف گرفته تا نوع گیر افتادنش!

نیم ساعته دارم به این فکر میکنم چه عقل سالمی قبول میکنه بره اون داخل!

⁦Join → @Aparat_Tv 📺

طرف عاشق عکاسی از تجهیزات مزارع کشاورزی (بخصوص تاکستان‌ها) بودهرفته از داخل محفظه‌ی فن یکی از تاکستانها عکس بگیره، بعد داخل اونجا گیر میکنه تا دو روز کسی به دادش نمیرسه نهایتا صاحب مزرعه میفهمه و میگه


AparatTv