🎥 دشمنان خارجی صریحا می‌گویند می‌خواهند مشارکت در…


Spread the love
🎥 دشمنان خارجی صریحا می‌گویند می‌خواهند مشارکت در انتخابات پایین باشد، تا کشور را به جولانگاه تروریست‌ها تبدیل کنند…

🎬 #فیلم_کوتاه «کیک آخر»

@Sorenae


sorenae