🔺قاضی زاده هاشمی انصراف داد🔹قاضی زاده هاشمی نامزد…


Spread the love
🔺قاضی زاده هاشمی انصراف داد

🔹قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انصراف داد./صداوسیما

@Sorenae

🔺قاضی زاده هاشمی انصراف داد🔹قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انصراف داد./صداوسیما@Sorenae


sorenae