رأی ما به مهندس حسن صبا – کد…


Spread the love
رأی ما به مهندس حسن صبا – کد ۲۶۲
کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر خوی
#انتخابات_۱۴۰۰

رأی ما به مهندس حسن صبا - کد ۲۶۲کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر خوی#انتخابات_۱۴۰۰


Roshangari